Profile lawyer Maarten Van Daele

Maarten Van Daele photo Maarten Van Daele obtained his Law Degree in 2003 (University of Antwerp) and graduated in 2004 as Master in Tax Law (University of Antwerp).

Since the beginning of his activities as a lawyer in 2004, he has focused on corporate law, corporate taxation and asset management.

He counsels and assists enterprises, managers and shareholders throughout the lifetime of their enterprise.

As a lawyer, he is a member of the Antwerp Bar.

He is the author of various articles and regularly publishes in specialised periodicals such as Fiscal News (Fiscale Actualiteit), Newsletter of Inheritance Law (Nieuwsbrief Successierechten) and Manual of Fiscal Practices (Fiscaal Praktijkboek). He is also a speaker at seminars. You can find an overview on this website on the page Publications“.

He is a Dutch native, but he is also fluent in French and English.

Publications

MAARTEN VAN DAELE

 “Bespreking van het vonnis van 26 februari 2004 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel”, Nieuwsbrief Successierechten 2005, afl. 5-6, 11-15 (VAN DAELE, M. en VAN LAERE, D.);

 “Hof van Beroep Antwerpen: verkoopkosten af te trekken van de vrijstelbare meerwaarde op aandelen”, Fisc. Act.  2005, afl. 31, 1-3 (VAN DAELE, M.);

 “De kersverse belastingaftrek voor risicokapitaal”, in Fiscaal Praktijkboek 2005-2006. Directe belastingen, Antwerpen, Kluwer, 2006, p. 173-196 (VAN DAELE M. en VAN LAERE, D.);

 “Het verlaagd schenkingsrecht voor ondernemingen in Wallonië”, Nieuwsbrief Successierechten 2006, afl. 4, 8-14 (VAN DAELE, M. en VAN LAERE, D.);

 “Belgisch recht van overgang strijdig met het Gemeenschapsrecht”, Nieuwsbrief Successierechten 2008, afl. 10, 1-7 (VAN DAELE, M. en VAN LAERE, D.);

X., “Gemeentelijke tabaksheffing vernietigd”, Fisc. Act. 2008, afl. 6, 9-10 en www.monkey.be (1 september 2008);

 “Ook niet-inwoner moet schulden kunnen aftrekken”, Fisc. Act. 2008, afl. 34, 6-9 en www.monkey.be (8 oktober 2008) (VAN DAELE, M.);

“Naar een strikte interpretatie van het begrip ‘geldlening’?”, A.F.T. 2008, afl. 10, 139-143 en www.monkey.be (26 november 2008) (VAN DAELE, M.);

 “Artikel 54, 1° W.Succ. – Familiale abattementen enkel voor rijksinwoners; opnieuw een kluif voor het Hof van Justitie?”, T.F.R. 2013, afl. 433, 32 (VAN DAELE, M.).

Seminarie: “Actua estate planning. De laatste tendenzen in vermogensbeheer: De gevolgen van de wetgeving rond het het ‘recht van overgang': het arrest Eckelkamp met zijn verrassende gevolgen” (KLUWER & Finplan VZW), 2010.